Informace prodlužníky
 • Nacházíte se zde: Koman.cz / Informace pro dlužníky

 • Podali jste na sebe insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení a soud vaše oddlužení povolil? Přišlo vám usnesení od soudu, že na váš majetek byl prohlášen konkurs?

  Zde najdete informace o tom, co máte dělat, pokud vám byl jako insolvenční správce ustanoven JUDr. Břetislav Koman.

  Co mám udělat ze všeho nejdřív?
  V případě, že vám přišlo usnesení od soudu, že vám byl jako insolvenční správce ustanoven JUDr. Břetislav Koman, co nejdříve nás kontaktujte a dozvíte se vše důležité. Informace na těchto internetových stránkách jsou pouze orientační.

  • Kontaktujte nás na telefonním čísle 266 712 466, případně e-mailem na insolvence@koman.cz, a zanechte:
   • telefonní kontakt na vás,
   • vaši korespondenční adresu,
   • vaší e-mailovou adresu.
  • Ujistěte se, že přebíráte veškerou vám zaslanou poštu na uvedené korespondenční adrese. Vyzvedávejte si uložené zásilky na poště, je to ve vašem zájmu.

  Jaké budu potřebovat doklady?
  I přesto, že jste mnoho dokladů již museli předložit při podávání samotného návrhu na povolení oddlužení, budete insolvenčnímu správci muset předložit některé znovu. Je totiž nezbytné znovu prověřit a posoudit vaše majetkové poměry. Insolvenčnímu správci tedy budete muset předložit zejména doklady ohledně tohoto:

  • bydlení (nájemní smlouva, výpočtový list, doklady o výši plateb za nájem a služby),
  • výživné (oddací list, rodné listy dětí, rozsudek o stanovení povinnosti platit výživné),
  • dluhy (informace a doklady k veškerým vašim dluhům),
  • příjmy (pracovní smlouva, doklad o příjmech za poslední tři měsíce, smlouva o důchodu, darovací smlouva),
  • majetek (seznam movitých a nemovitých věcí, výpis z bankovního účtu).

  Jak to bude probíhat?
  Pokud vám byl jako insolvenční správce ustanoven JUDr. Břetislav Koman, je insolvenční řízení ve fázi, kdy už byl zjištěn váš úpadek. Následovat bude toto:

  • Osobní jednání s insolvenčním správcem
   • Na tomto jednání předložíte požadované doklady a s insolvenčním správcem podrobně projednáte vaši situaci. Dostane se vám odpovědi na vaše otázky ohledně vašeho insolvenčního řízení. Z jednání bude vyhotoven zápis, který bude přílohou zprávy insolvenčního správce. Na tomto jednání se budou přezkoumávat přihlášky vašich věřitelů. V případě zájmu můžete nahlédnout i do jejich příloh. Přesný termín a místo tohoto jednání je uveden v dopise, který obdržíte poštou, případně se o něm můžete informovat telefonicky. Na schůzku si vyhraďte alespoň jednu hodinu. Na tuto schůzku s sebou nezapomeňte vzít průkaz totožnosti a doklady (viz výše).
  • Rozhodnutí o způsobu řešení úpadku
   • Po osobním jednání s insolvenčním správcem jednání očekávejte usnesení insolvenčního soudu, kterým bude rozhodnuto, zda vám bylo oddlužení schváleno, či nikoli.
  • Plnění splátkového kalendáře
   • Během splátkového kalendáře vám z vašich příjmů bude zůstávat pouze nezabavitelná část, zbytek bude použit na úhradu nákladů insolvenčního řízení, úhradu výživného a splátky věřitelům. Splátkový kalendář skončí po pěti letech nebo v případě úplného zaplacení všech dluhů. Během plnění splátkového kalendáře máte povinnost předkládat insolvenčnímu soudu a insolvenčnímu správci přehled vašich příjmů a hlásit veškeré změny v oblasti výživného (sňatek, narození dítěte), příjmu (změna práce, změna výše důchodu, apod.) a v oblasti bydlení (nová korespondenční adresa).
  • Dokončení splátkového kalendáře
   • Po pěti letech nebo po úplném zaplacení všech dluhů a splnění všech dalších podmínek insolvenční soud vezme vaše oddlužení na vědomí a osvobodí vás od povinnosti platit pohledávky v dosud neuspokojené výši.

  Jak dlouho to bude trvat?
  Délka jednotlivých fází insolvenčního řízení není pevně stanovena, vždy se liší případ od případu. Je potřeba respektovat některé zákonné lhůty (např. lhůta pro podání přihlášek do insolvenčního řízení) a také aktuální vytíženost soudu. Pro orientaci uvádíme příklad délky jednotlivých fází:

  • Od zjištění úpadku do osobního jednání s insolvenčním správcem: 1,5 měsíce
  • Od osobního jednání do prvního měsíce splátkového kalendáře: 3 měsíce
  • Splátkový kalendář: 5 let nebo do úplného zaplacení
  • Od konce splátkového kalendáře do rozhodnutí o oddlužení: 3 měsíce

  Co a kdy budu platit?
  V usnesení o zjištění vašeho úpadku je vám stanovena povinnost platit insolvenčnímu správci zálohu na odměnu a náhradu hotových výdajů ve výši celkem 900,- Kč + DPH 21 % (v případě společného oddlužení manželů 1.350,- Kč + DPH 21 %) za každý započatý měsíc od vydání tohoto rozhodnutí. Bankovní spojení vám sdělíme dopisem, případně se informujte v kanceláři insolvenčního správce. Nezapomeňte vždy správně vyplnit i variabilní symbol, je nutný pro identifikaci vaší platby.

  Po dobu plnění splátkového kalendáře budou odměna a náhrada hotových výdajů hrazeny již přímo z částky, kterou vám bude srážet váš zaměstnavatel (příp. ČSSZ, Úřad práce, apod.) z vaší mzdy. Po dobu plnění splátkového kalendáře tedy již zálohu přímo na účet insolvenčního správce nezasílejte.

  Jakou budu dostávat mzdu / důchod / …?
  Po dobu plnění splátkového kalendáře bude plátce vašeho příjmu provádět srážky z vašeho příjmu ve stejném rozsahu jako při výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného pro uspokojení přednostní pohledávky. Kalkulátor pro výpočet naleznete na adrese insolvencni-zákon.justice.cz . Po dobu plnění splátkového kalendáře vám bude vyplácena pouze nezabavitelná část.

  Jak to bude s exekucemi?
  Během insolvenčního řízení může být exekuce nařízena, avšak nemůže být provedena. Pokud vám tedy soudní exekutor během probíhajícího insolvenčního řízení ukládá nějakou povinnost, odkažte ho na probíhající insolvenční řízení.