Majetekna prodej
  • Nacházíte se zde: Koman.cz / Majetek na prodej

  • Insolvenční správce v rámci své činnosti zpeněžuje majetek náležející do majetkové podstaty dlužníků. Z výtěžku tohoto zpeněžení jsou uspokojeni v první řadě zajištění a dále pak i nezajištění věřitelé.

    Výhodou při nákupu věcí z majetkové podstaty při konkursu je zákonný zánik veškerých zástavních práv váznoucích na věci. Když tedy například koupíte v rámci konkursu nemovitost, na které váznou zástavní práva smluvní a zástavní práva exekutorská, prodejem těchto věcí všechna tato omezení zanikají. Insolvenční správce o tomto zániku vydá nabyvateli potvrzení, katastrální úřad provede výmaz těchto závad a nabyvatel tak má nemovitost zcela „čistou“ – nezatíženou. Jedná se o velmi bezpečný způsob nákupu nemovitostí, neboť vše je navíc pod dohledem soudu.

    Pokud máte zájem o některou z inzerovaných položek, kontaktujte nás na telefonním čísle 266 712 466 nebo e-mailem na insolvence@koman.cz.