Co jeoddluženía úpadek
  • Nacházíte se zde: Koman.cz / Oddlužení / Co je oddlužení a úpadek

  • Úpadek je stav, kdy má dlužník alespoň dva věřitele, peněžité závazky alespoň 30 dnů po splatnosti a je v platební neschopnosti. O zjištění takového stavu rozhoduje soud. Soud také rozhodne o způsobu řešení úpadku. V případě fyzických osob to může být konkurs, nebo oddlužení.

    Oddlužení je jedním ze sanačních způsobů řešení úpadku. To znamená, že když dlužník úspěšně projde procesem oddlužení, nemá již dále žádné dluhy, které by na něm mohli věřitelé úspěšně vymáhat.

    Konkurs je způsob řešení úpadku, který s sebou nepřináší výhodu zániku neuspokojených částí pohledávek věřitelů. Zatímco v rámci oddlužení se dlužník zbaví svých dluhů po zaplacení alespoň 30 %, v konkursu musí dlužník uhradit 100 % svých dluhů.

    Oddlužení tak přináší možnost zastavit narůstající zadlužení a možnost odpuštění až 70 % všech dluhů.

    Manželé mohou o oddlužení požádat společně.