Podmínkyoddlužení
  • Nacházíte se zde: Koman.cz / Oddlužení / Podmínky oddlužení

  • Insolvenční zákon stanoví podmínky, které musíte splnit, aby soud mohl vaše oddlužení povolit a schválit.

    Oddlužení je určeno pro všechny fyzické osoby a nepodnikající právnické osoby.

    Hlavní podmínkou pro povolení oddlužení je, že se nacházíte v úpadku. To znamená, že máte alespoň dva věřitele, kteří vůči vám mají více pohledávek po splatnosti, a vy jste v platební neschopnosti.

    Další podmínkou je, že prokážete, že jste schopni svým věřitelům v následujících pěti letech zaplatit alespoň 30 % všech jejich pohledávek.